Undgå altanulykke med den rigtige byggerådgivning

Velkommen på MiNRÅDGIVNING, som er din sparringspartner i byggeriet ift. altaner. I […]

Anbefal

Velkommen på MiNRÅDGIVNING, som er din sparringspartner i byggeriet ift. altaner. I denne artikel kigger vi nærmere på altanulykker, samt årsagen til, hvorfor en altanulykke opstår. Mere specifikt, kan du læse om følgende:

Indholdsfortegnelse:

Hvorfor falder en altan ned?

Altanulykke i Kolding, som er en ud af mange altanulykke i Danmark

Lige nu undersøges det, hvorfor en ældre betonaltan d. 27. juli 2020 i Kolding kollapsede under 5 unge mennesker, der opholdt sig på altanen. På nuværende tidspunkt, vides det ikke, hvad der helt konkret er skyld i ulykken, men der er noget, der tyder på at bærejernene inde i facaden har svigtet. 

Det var et lignende brud der kunne ses på Falster i 2016, hvor en altan med 6 unge mennesker kollapsede på 2. sal. Her var bærejernene i hulmuren fuldstændig rustet væk. Det er meget foruroligende, at der allerede igen er et nyt altankollaps.

Det er heldigvis ikke ofte, at altaner falder ned, men når det sker, er det desværre ofte når der opholder sig mange personer på altanen. Derfor er en sammenstyrtning af en altan ofte en tragisk hændelse, som man for alt i verden bør undgå. Nye altaner der bygges i dagens Danmark, skal efter det gældende bygningsreglement BR18 kunne holde til en regningsmæssig personlast på 375 kg/m2.

Altanulykke i Kolding i år 2020, som er en ud af flere altanulykke i Danmark

Dvs. en altan på 2,5m x 1,2m skal kunne bære over 1 tons personlast. Det er dog langt vanskeligere at sige, hvad gamle altaner kan og burde kunne bære. Det afhænger af en række faktorer; ikke mindst hvor gammel altanen er. Bygningsreglementet er ændret gennem tiden, og generelt har der været en løbende forøgelse af den personlast som altaner skal kunne klare. Den har tidligere været lavere, og de nuværende 375 kg/m2 er således ikke et udtryk for hvad ældre altaner kan bære. Der er ligeledes en god sandsynlighed for at en altan er slidt gennem årene, hvilket igen kan medvirke til at sænke den maksimale bæreevne altanen kan klare. 

Hvad er årsagen til at altaner styrter ned?

Bærejernene på altanen i Kolding kan muligvis være rustet væk pga. vandindtrængning i murværket eller i hulmuren. Det helt store problem med netop denne form for svigt er at en total nedstyrtning af altanen, kan forekomme helt uden varsel. Det skyldtes, at rustdannelsen af det bærende stål i murværket typisk ikke giver nogen nævneværdige synlige revner som varsel til altanejeren. 

Altanulykken i Kolding i år 2020, er en af flere altanproblemer i Danmark

Mange af de synlige revner på altanbunden er ofte kun skyld i lokale afskallinger og får ikke altanen som helhed til at kollapse. Dette er et meget uheldigt forhold og kan give en falsk tryghed til altanejerne, når nedbrydningen af bærejernene i murværket kan foregå i det skjulte – uden tegn på selve altanen. 

En ekspert kan med en grundig undersøgelse af altanen fastslå en forventet restlevetid og bæreevne af altanen. Det er vigtigt at understrege, at det ofte ikke er de ´faretruende´ altaner med masser af revner og rustet stål, som falder ned. Ikke at de potentielt godt kunne falde ned, da de er nedslidte, men man træder kun varsomt ud på sådan en altan. De mest kritiske altaner, er de altaner, hvor de bagvedliggende og ikke synlige konstruktioner enten er udført forkert fra starten eller tæret gennem årene. Her kan man i langt højere grad risikere at samles mange mennesker på altanen, uden at vide at bæreevnen kan være væsentligt reduceret. 

Vi anbefaler derfor i MiNRÅDGIVNING, at man som altanejer løbende får undersøgt sin altan grundigt.  

Hvis man har en dårligt konstrueret altan, kan der så rettes op på dette i tide inden der sker en nedstyrtning?

Jo før, der tages hånd om begyndende rust og tæring af stålet, jo større er sandsynligheden, for at en dårligt konstrueret eller gammel altan alligevel kan have en lang levetid tilbage. Dette er en af grundene til at man nu taler om periodiske eftersyn af alle ældre altaner. F.eks. altaner, der er over 30 år. 

For de fleste altaner, vil man efter en grundig undersøgelse af altanen kunne lave en udbedringsplan, og en 20 års vedligeholdelsesplan for altanen. Hvis man venter for længe med at vedligeholde altanen, kan det i sidste ende blive dyrt. Derfor anbefales det, at man indarbejder altanerne i bygningens driftbudget. Der er noget, der tyder på, at en regelmæssig gennemgang og tilsyn af altanerne bliver et lovkrav. Dette er for at undgå altanulykker og sikre en god sund bygningsmasse i Danmark.  

Hvordan undgår vi risiko for altanulykker?

Er man i tvivl om bæreevnen af sin altan er det vigtigt at kontakte en rådgiver. Derudover er det en god ide at læse Grundejernes Investeringsfond´s udgivelse ´Er min altan sikker?´. Den findes som en gratis brochure online på gi.dk. Her kan man læse en 5-trins vejledning til bygningsejere og lejere, som giver gode og brugbare redskaber når man skal undersøge altanen. 

I MiNRÅDGIVNING tilbyder vi en gratis og uforpligtende besigtigelse af – og dialog om jeres altaner. En af vores eksperter vil lave en besigtigelse og sammen aftaler vi et forløb med en besigtigelse og tilstandsrapport, der er skræddersyet til jeres behov. Med vores hjælp kan I undgå en frygtelig altanulykke som den i Kolding eller på Falster.

Hvad er hovedårsagen til en altanulykke?

På gamle altaner ser man ofte begyndende rustdannelse og muligvis tæring af stålet i en eller anden grad. På betonaltaner giver det udslag i revner, da stålet udvider sig, når det ruster. Har man disse revner bør man få dem undersøgt. Når stålet er tæret tilstrækkeligt, kan det ikke længere bære vægten af altanen og de personer, som opholder sig på den. De farlige og uventede situationer opstår dog når stålet tærer inde i murværket. Her vil man ikke se de alarmerende revner i beton. I bygninger med hulmur er der en forhøjet risiko for tæring, da hulmuren kan være grobund for et dårligt og nedbrydende miljø for stålet. På altanen på Falster var det eksempelvis en hulmur som var medvirkende til nedstyrtningen af altanen, da stålet i hulmuren var fuldstændig tæret væk. 

Vi har i MiNRÅDGIVNING besigtiget rigtig mange altaner og er en af de førende eksperter på området. Vi deltager i debatterne, og holder os forrest i know-how omkring gamle altaner. Vi lægger så meget som muligt af den information vi indsamler op her på hjemmesiden, så vi samlet set kan undgå altanulykker i Danmark fremover. Hvis du har hørt om en altanulykke vi skal se på, så kontakt MiNRÅDGIVNING på info@minraadgivning.dk eller +4527767612.

Hvordan sikrer jeg mig, at min altan har et godt udgangspunkt for at undgå en ulykke?

Vi foreslår, at man indarbejder vedligeholdelsen af altaner i foreningens driftsbudget. Dermed sikrer man fokus på altanernes vedligeholdelse og tilstand i hele altanens levetid. Det vil ligeledes være en totaløkonomisk bedre løsning at indarbejde altanerne i budgettet, da man dermed kan undgå dyre og uventede reparationer. 

En altanulykke kan komme pludseligt, hvis der ikke er lavet forsvarligt løbende vedligehold af altanen. Vores anbefaling er naturligvis, at en altan løbende tilses af specialister for at sikre dens holdbarhed. Hvis det er en gammel konstruktion med ældre beton og potentielt dårligere kvalitet af murværk, er det kun endnu mere vigtigt, at altanen og byggeriet tilses af vores specialister. Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er behov for at vi tager et kig på byggekvaliteten af jeres altan. Dermed kan vi undgå, at der sker flere altanulykker som i Kolding og på Falster, hvor der ikke har været ordentligt tilsyn. 

Kender du til en altanulykke, så må du meget gerne kontakte MiNRÅDGIVNING på info@minraadgivning.dk eller +4527767612.

Hvordan sikres kvaliteten ift. altaner så der ikke sker ulykker og problemer?

En rådgiver kan undersøge altanens tilstand. En grundig undersøgelse vil ud over en visuel gennemgang af altanen fra en lift, omfatte en kerneprøve af betonen for at se kvaliteten og holdbarheden af betonkonstruktionen. Derudover vil man foretage en frihugning i facaden omkring altanens fastgørelse i murværket. Her vil man undersøge altanens bærejern i den del, som ikke er synlig i den visuelle gennemgang på altanen. Altanens værn og fastgørelse til bundrammen vil ligeledes blive grundigt undersøgt. Her bruges blandt andet en my-måler som kan måle dæklag på maling eller galvanisering og dermed kan restlevetiden afgøres.   

En mulighed for at afprøve altanens bæreevne er en belastningsprøve af altanen. Efter en grundig undersøgelse og vurdering af altanen, aftales en belastningsgrad som der prøvebelastes med. Selve prøvebelastningen er ofte vandtanke, som står nede på terrænet under altanen. Med lange stropper omkring altanen løftes vandtankene med et spil, og derved testes altanens bæreevne 1:1. Det er et meget effektivt testredskab, hvis det er vanskeligt at bestemme altanens bæreevne ud fra mere traditionelle metoder. 

Kender du en boligforening som har været udsat for eller tæt på en altanulykke? Kontakt MiNRÅDGIVNING i dag, og lad os se nærmere på deres altaner: info@minraadgivning.dk eller +4527767612.

Hvorfor findes der farlige altaner og kan de på nogen måde sikres eller forbedres?

Det er ejers ansvar at sikre at altanen er forsvarlig og sikker. Desværre er ikke alle ejere opmærksomme på dette forhold. Med den seneste ulykke i Kolding, er der endnu en gang noget der tyder på behovet for en lovmæssig regulering på området. Helt konkret taler man om en periodisk kontrol af altaner for at sikre dem mod ulykker. Forslaget er bragt op i det Stående Byggepanel, som er et videndelingspanel mellem byggeriets forskellige aktører. Det Stående Byggepanel kan tage aktuelle udfordringer i byggeriet op på tværs af faggrupper. Derudover har formanden for Dansk Byggeri, Michael H. Hansen, netop været ude i en artikel i Licitationen og foreslået en lignende løsning med periodisk eftersyn af altaner. 

Der er meget fokus på dette emne og der bliver arbejdet med en lang række nye initiativer for at undgå flere altanulykker. Du er altid velkommen til at ringe til MiNRÅDGIVNING, hvis du ønsker at høre mere om de nye tiltag, som kan være på vej. Kontakt os ang. rådgivning om altaner, altanulykker mm. på info@minraadgivning.dk eller +4527767612.

Hvem har ansvaret ved en altanulykke?

Det er ejer af altanen, som har ansvaret for, at der ikke sker en altanulykke. Mange altanejere er ikke klar over, eller bevidst om dette ansvar i dagligdagen. Dette øger muligheden for, at der kan ske en altanulykke. Derfor bør ejer altid sikre sig, at altanen er i forsvarlig stand – enten ved en besigtigelse eller prøvebelastning af altanen.

Har I hos jeres boligforening været udsat for eller tæt på en altanulykke? Kontakt MiNRÅDGIVNING i dag, og lad os se nærmere på jeres altaner. info@minraadgivning.dk eller +4527767612.

Hvad bør man undersøge ved et ejerskifte?

Ved et ejerskifte overgår ansvaret for altanen til den nye ejer. Det vil sige, du kan risikere at overtage en fejlbehæftet eller ulovlig altan, hvis tingene ikke er i orden. Hvis det er en nyere altan, kan der stadigvæk være en garantiperiode på altanen. Dette bør man undersøge ved altanleverandøren på den pågældende lejlighed. Er der ikke længere garanti på altanen, eller er man i tvivl om, hvorvidt der kan risikere at ske en altanulykke, bør man kontakte en rådgiver, som kan lægge en plan for altanen i hele dens levetid. Dette vil man typisk gøre som en samlet forening, men man kan også gøre det enkeltvis som beboer, hvis foreningen ikke kan nå til enighed. Husk på, at det til enhver tid er dig som altanejer, der har ansvaret ved en altanulykke.

Har jeres ejerforening været udsat for eller tæt på en altanulykke? Kontakt MiNRÅDGIVNING i dag, og lad os se nærmere på jeres altaner. info@minraadgivning.dk eller +4527767612.

Er der krav om regelmæssig tilsyn af altaner?

På nuværende tidspunkt er der ikke krav om periodisk tilsyn af altaner. For at undgå en ny altanulykke som vi så det på Falster og i Kolding er der dog fra flere steder forslag oppe om at kikke på lovgivningen. I Folketinget har SF´s Karina Lorentzen afkrævet boligminister Kaare Dybvad Bek svar på, om han vil tage initiativ til et tilsyn af i hvert fald ældre altaner. Se blandt andet mere om dette i fagbladet Ingeniøren. Der er ligeledes mulighed for at høre en Podcast fra Ingeniøren om emnet.

I MiNRÅDGIVNING mener vi ligeledes, at det er på tide med sådan et krav. Præcis hvilke altaner det skal omfatte må en grundigere undersøgelse belyse, men vi skal gøre alt for at undgå en ny altanulykke. Vi kender de periodiske syn fra lifte, elevatorer og andre udsatte dele, som har store konsekvenser ved et kollaps. Derfor vil det ikke være fremmede at indføre en tilsvarende ordning på altaner, for at undgå en altanulykke.

Noget kan tyde på at reglerne bliver ændret inden længe – indtil da, kan vi kun opfordre altanejere til at få undersøgt deres altaner, hvis man er i tvivl om deres bæreevne.

Har I i jeres lejlighedskompleks været udsat for, eller tæt på en altanulykke? Kontakt MiNRÅDGIVNING i dag, og lad os se nærmere på jeres altaner. info@minraadgivning.dk eller +4527767612.

Anbefal

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.