Processen

Processen fra I kontakter MiNRÅDGIVNING med et ønske om at få besigtiget altaner, til I har en tilstandsrapport på jeres altaner, forløber i frm enkle trin:

 1. Først indhenter vi eksisterende konstruktionstegninger hos kommunen af altanerne og bygningerne
 2. Dernæst besigtiger vi alle altanerne og murværket ude hos jer
 3. Så tager vi en håndværker med ud og åbner murværket omkring udvalgte altaner
 4. Så tester vi udvalgte altaners bæreevne og belastning
 5. Derefter udfører vi på baggrund af de forudgående trin en udførlig tilstandsrapport.

Processen er altid den samme, og der vil derfor ikke opstå uforudsete ting, der kan ændre prisen på rådgivningen eller tidsplanen.

Herunder kan du læse mere om, hvad de forskellige trin indebærer.

1) Ingeniørens beregninger

Når en kunde gerne vil have lavet en tilstandsrapport, indhenter vi først tegninger af altanerne samt bygningen hos kommunen. Dem laver vi en grundig statisk analyse af, og denne del af processen indebærer de teoretiske beregninger og en statisk undersøgelse, inden vi tager ud og kigger på altanerne.

2) Faglig besigtigelse

Når vi har kigget grundigt på papirerne ved skrivebordet, tager vi ud til jer og ser på bygningen og altanerne i praksis. Vi kigger på murværk og altaner, og vi vurderer, hvilke tests der skal udføres, og hvilke altaner vi vil åbne op omkring.
Trin 3 og 4 er kun iberegnet den udvidede pakke.

3) Udvidet gennemgang

Her begynder det mest omfattende arbejde med at åbne murværket omkring udvalgte altaner for at se, hvilken stand de forskellige konstruktionsdele er i. Vi åbner murværket på 10 % af den samlede altanmasse i boligforeningen. Du kan læse mere om den udvidede gennemgang og tilsyn af altaner her på MiNRÅDGIVNING.

4)  Metaldetektor analyse

Via en detektor som kan scanne alt metal kortlægges metallets fulde omfang og placering.

5) Konkret tilstandsrapport

De forudgående trin er det, der ligger til grund for den tilstandsrapport, vi nu udarbejder til jer.

Tilstandsrapporten indeholder:

 • Konklusionen fra de forudgående trin
 • Billeder og vurdering af hver enkelt altan
 • Vurdering af altanernes stand og bæreevne
 • Vurdering af altanernes levetid
 • Vedligeholdelsesplan for altanerne og en økonomisk 10-årsoversigt.

Har I valgt den udvidede pakke, indeholder rapporten også:

 • Statisk rapport, som dokumenterer altanernes teoretiske bæreevne
 • Åbning af murværk og inspektion af de mest udsatte konstruktioner
 • Billeder og vurdering af den udvidede kontrol
 • Resultat af prøvebelastning