Hvem har ansvaret for altanens sikkerhed?

Det er vigtigt at vide, hvor ansvaret for vedligeholdelsen af altanerne og for altanernes sikkerhed ligger. Vi forsøger her at rede trådene ud og beskrive, hvilke aktører der har hvilket ansvar.

Anbefal

Efter de mange sager om altaner, der er i fare for at styrte ned, og de ulykker, hvor det rent faktisk er sket, er det vigtigt at vide, hvor ansvaret for vedligeholdelsen af altanerne og deres sikkerhed ligger. Det kan være et kompliceret spørgsmål at svare på, men kender man ikke til ansvarsplaceringen, kan det have både sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, hvis man skal sælge sin lejlighed. Sikkerhed skal være i højsædet når vi taler om altaner, så vi undgår en ulykke ifm. en altan.

Der findes mange gamle altaner i Danmark, men det kan være svært at finde rundt i, hvem der har ansvaret for vedligeholdelse, så der ikke sker nogle ulykker. For hvad er lejlighedsejerens ansvar? Hvad er altanfirmaets? Og hvad er boligforeningens? Det kan der være forskellige svar på, alt efter hvilken boligtype og boforhold man har. Vi vil her gøre det klart, hvordan juraen hænger sammen.

Det er som udgangspunkt ejerens ansvar
At udbedre fejl på altanen og at vedligeholde altanen er som udgangspunkt ejerens ansvar. Ejeren er enten den person, der har købt lejligheden, en andelsboligforening eller en decideret boligejer, som lejer lejligheder ud. Ejeren har i juridisk forstand ansvaret for, at alt på ejendommen er lovligt.

Generelt set er det altså ejerens ansvar at vedligeholde altanen og sørge for, at altanen er sikker. Men det kan være lidt sværere at identificere, hvis det drejer sig om en andelslejlighed. Er man i tvivl, bør man altid læse boligforeningens vedtægter, hvor det skal fremgå, hvem der har ansvaret for altanen.

Ansvarsprocessen
Under byggeprocessen ligger ansvaret for altanerne og for den korrekte montering hos altanfirmaet. Når altanerne er færdige og klar til brug, går ansvaret til bygherren, som ofte er bygningsejeren. Hvem, der så er bygningsejeren, eller om det er lejlighedsejeren, der er ansvarlig herefter, kan variere i forhold til bygningens administration eller ejerforhold.

Aktørerne og deres ansvar

Kommunen
Kommunen har ansvar for, at der bliver givet de rigtige godkendelser og byggetilladelser på baggrund af en ansøgning, og at altanprojektet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunen har ikke ansvar, når byggeprocessen går i gang.

Altanfirmaet
Altanfirmaet har ansvar for at udføre byggeriet og altanerne forsvarligt og på præcis den måde, som de tidligere har fået godkendelse og indhentet tilladelse til hos kommunen.

Bygherren
En bygherre er den, der bestiller og ejer byggeriet. I de fleste tilfælde vil det være boligforeningen, der indtræder i rollen som bygherre, når et altanprojekt påbegyndes.

Bygherren har ansvaret for, at byggeriet foregår, som det skal herunder også at projektet udføres i overensstemmelse med det kommunen har godkendt. Det kan være svært for en boligforening at vide og holde styr på alle delene i byggeprocessen, og derfor vælger nogle boligforeninger at alliere sig med en bygherrerådgiver.

Boligforeningen (andels- eller ejerforeningen)
Ofte er boligforeningen også bygherren, da det er boligforeningen, der i fællesskab bliver enige om at få altaner, indhenter tilbud og laver en aftale med et altanfirma. I nogle tilfælde er det også boligforeningen, der er boligejeren, og så er det boligforeningens ansvar, at altanerne er sikre og ordentligt vedligeholdte efter byggeprocessen.

Dem, der køber en andelsbolig, ejer ikke lejligheden, men har et andelsbevis, der giver dem lov til at bruge og bo i en lejlighed i andelsforeningen. Her kan der være andre forhold, der gælder, så man må kigge i andelsforeningens vedtægter.

I en ejerforening er den, der har købt lejligheden, den juridiske ejer af lejligheden, og man kan bestemme fuldt over lejligheden, mens ejendommen og grunden er boligforeningens fælleseje

Boligejeren
Det er oftest boligejeren, der har ansvaret for altanens sikkerhed og vedligeholdelse. I mange tilfælde er boligejeren den, der ejer lejligheden. I en andelsforening kan det dog være anderledes.

Bor man til leje, er det udlejer eller en anden instans, der er boligejer, og derfor er det vedkommende, som har ansvaret for altanen.

Er altanen fællesejendom i boligforeningen?
Ifølge gældende retspraksis er det sådan, at altanen som udgangspunkt ikke anses som en del af lejligheden, den tilhører, men som fællesejendom. Det gælder også selvom det kun er den, der bor i lejligheden, der kan bruge altanen. Derfor vil renoveringen og vedligeholdelsen af altaner i en ejer- eller andelsforening ofte være en fællesudgift, fordi det drejer sig om en udvendig vedligeholdelse. Det kan dog variere fra boligforening til boligforening, og der kan være andre forhold, som man må læse sig frem til i foreningens vedtægter for at blive fortrolig med.

Forskel på den indvendige og den udvendige vedligeholdelse
Nogle boligforeninger vil også skelne mellem den indvendige og den udvendige vedligeholdelse. Det vil i mange tilfælde være den enkelte lejlighedsejers ansvar at stå for vedligeholdelsen af den indvendige del af altanen, f.eks maling, rengøring og vedligeholdelse af træværk og gelænder. Boligforeningen står så for den udvendige vedligeholdelse.

Ansvaret, når det kollapser
Når skaden er sket, kan det i visse tilfælde være svært at placere et ansvar. Hvis en altan braser sammen, er det ikke nødvendigvis hverken lejlighedsejerens, boligforeningens eller altanfirmaets juridiske ansvar, hvis de ellers altså har opført altanen efter reglerne, og som de har beskrevet i ansøgningen til byggetilladelsen. Hvis skaden er sket på grund af noget, man ikke kunne have forudset, kan man i visse tilfælde ikke placere ansvaret og dermed stille nogen til regnskab for ulykken. Det kan f.eks være, at der har været en usynlig fejl på bygningen, som ikke skyldes manglende vedligehold eller ophængningsfejl. Dog skal man som ejer eller lejer til en lejlighed med altan altid være opmærksom på, hvis noget virker mistænkeligt eller usikkert, f.eks at kommer mærkelige lyde fra altanen. I så fald bør man reagere på det, og reagere på det, for det er brugeren af altanens ansvar.

Hvor meget ansvar har en rådgivningsenhed som MiNRÅDGIVNING?
Når vi rådgiver boligforeninger i MiNRÅDGIVNING har vi også et ansvar. Det ansvar er, at vi skal rådgive korrekt. Hvis der i en sag bliver rådgivet mangelfuldt eller ukorrekt, kan man som rådgiver blive erstatningsansvarlig. Derfor er man som rådgiver både moralsk, økonomisk og juridisk forpligtet til at levere en tilstrækkelig og korrekt rådgivning.

 

Anbefal

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.