2 nye publikationer fra Teknologisk Institut om altanundersøgelser

2 nye publikationer fra Teknologisk Institut om altansikkerhed.

Anbefal

I starten af 2019 udgav Teknologisk Institut, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, 2 nye altanvejledninger, som er målrettet bygningsejere.

Formålet med vejledningerne er at klæde læserne på med viden og redskaber til dels at undersøge gamle altaners tilstand og eventuelt gå i dialog med en fagperson omkring en undersøgelse, samt at give viden om opsætningen af nye altaner. Vi har i MINRÅDGIVNING oplevet, at der har været et behov blandt bygningsejere og altaninteresserede i netop disse to emner. Derfor bidrog MINRÅDGIVNING i 2018 i tilblivelsen af de to vejledninger med oplysninger fra branchen og ekspertviden. ”Resultatet af arbejdet med de 2 vejledninger er blevet rigtig, rigtig godt. De er yderst brugbare for både interesserede altankøbere, bekymrede altanejere og for rådgivere i branchen, da vejledningerne går i dybden med indholdet og emnerne er godt beskrevet” fortæller Teknisk Chef i MINRÅDIGVNING, Ryan Hald. ”Jeg håber især med vejledningen ´Er min altan sikker?´ at skabe fokus ved altanejerne på en meget udsat og potentiel farlig bygningsdel. Der er et stort behov for, at gamle altaner bliver undersøgt, så altanbrugerne kan føle sig trygge, når de går ud på altanen”. På den måde kan vi undgå at en altanulykke eller flere altanulykker opstår.

De to vejledninger er gratis og kan downloades nedenfor:

Er min altan sikker?
Skal I have ny altan?

Er du interesseret I at høre mere om altanundersøgelser, eller har du behov for at få et tilbud på at få foretaget en undersøgelse, er du meget velkommen til at kontakte MINRÅDGIVNING på info@minraadgivning.dk eller +4527767612.

Anbefal

Warning: Undefined variable $aria_req in /srv/users/minraadgivning/apps/minraadgivning/public/wp-content/themes/minraadgivning/comments.php on line 79

Warning: Undefined variable $aria_req in /srv/users/minraadgivning/apps/minraadgivning/public/wp-content/themes/minraadgivning/comments.php on line 84

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.